Gradinita Barba-Cot > Prin joc invatam

PRIN JOC ÎNVĂŢĂM

Ştii tu ce înseamnă să fii copil? Înseamnă să crezi în dragoste, să crezi în frumuseţe, să crezi în credinţă. Înseamnă să fii atât de mic încât spiriduşii să ajungă să-ţi şoptească la ureche, înseamnă să transformi bostanii în caleşti şi şoriceii în telegari, josnicia în nobleţe şi nimicul în orice, căci orice copil poartă o zână naşă în sufletul lui. 

                                                                                                    FRANCIS THOMPSON

Viziunea Grădiniţei Barbă-Cot este descoperirea şi dezvoltarea potenţialului latent al fiecărui copil şi dezvoltarea capacităţii acestuia de a-şi cunoaşte abilităţile fizice, intelectuale, emoţionale, şi sociale, ca o bază de formare a unei personalităţi puternice, capabilă să se adapteze unor situaţii inedite.

Grădiniţa noastră îşi propune să fie o instituţie care să formeze personalităţi, să cizeleze mentalităţi şi care să formeze deprinderi, să ofere şanse egale tuturor copiilor.

De asemenea, prin întreaga activitate din grădiniţă, se urmăreşte garantarea pregătirii pentru adaptarea la viaţa şcolară, apoi la cea socială şi crearea unui climat de muncă şi învăţare stimulativ şi creativ.

Noi trebuie să oferim copiilor posibilitatea de exprimare a propriei identităţi asigurând tuturor egalitate de şanse.

Misiunea Grădiniţei Barbă-Cot

Asigurarea unui act educaţional de performanţă, care să contribuie la formarea unei peronalităţi autonome şi creative, la formarea unor copii sănătoşi, creativi, eficienţi, activi, cooperanţi care să se adapteze uşor la regimul muncii şcolare şi la orice situaţie în viaţă;

Acumularea de către copii a tehnicilor de muncă intelectuală şi practică necesară instruirii şi autoinstruirii pe durata întrgii vieţi;

l Însuşirea cunoştinţelor specifice, a valorilor naţionale şi universale;

l Educarea copiilor în spiritul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, al demnităţii umane şi toleranţei, al schimbului liber de opinii;

l Asigurarea părinţilor că educaţia copiilor lor se face într-un mediu sigur, într-o formare personală permanentă.

De la cea mai fragedă vârstă, jocul face parte din preocupările zilnice preferate ale copiilor.Cu cât se joacă mai mult, cu atât i se dezvoltă mai mult funcţiile latente.

Prin joc copilul îşi afirmă personalitatea, calităţile sale psihice, voinţă, inteligenat, gandirea.

Prin joc învăţăm despre:
 animale, plante, continente, ţări, culori, anotimpuri, cifre, litere şi nu în ultimul rând tradiţii şi sărbători naţionale şi internaţionale.