Gradinita Barba-Cot > Oferta educationala

OFERTA EDUCATIONALĂ

Activităţile se desfăşoară în conformitate cu prevederile cuprinse în Legea Educaţiei Naţionale şi în Curriculum pentru învăţământul preşcolar.

Domeniul Limbă şi Comunicare

Educarea limbajului

Domeniul Ştiinţe

Activităţi matematice

Cunoaşterea mediului

Domeniul psiho - motric

Educaţie fizică

Domeniul estetic şi creativ

Educaţie plastică

Educaţie muzicală

Domeniul Om şi societate

Educaţie pentru societate

Activităţi practice şi elemente de activitate casnică

Curriculum la decizia grădiniţei

Conform programei pentru învăţământul preşolar la nivelul I (3 – 5 ani ) este permis un singur opţional iar la nivelul II (5- 7 ani) maxim două opţionale

Nivelul I

  • Atelierul lui Barbă - Cot

Dezvoltă creativitatea şi imaginaţia. Această disciplină permite nu numai o prelucrare a musculaturii fine a mâinilor, dar şi formarea unor caractere puternice prin cultivarea perseverenţei, ambiţiei, tenacităţii şi a disciplinei.

Nivelul II

  • Let’s sing, play and draw!

Conţinuturile alese asigură familiarizarea cu limba engleză prin joc de rol, memorizări, convorbiri şi învăţarea unor cântecele.

  • Micul şahist!

Prin această disciplină se urmăreşte stimularea gândirii logice a copiilor, îmbunătăţirea concentrării acestora, dar şi dezvoltarea aptitudinilor matematice. Îi pune pe copii în situaţii deficile din care sunt învăţaţi să iasă.

Şahul pentru copii îi ajută să socializeze şi să respecte celălalt jucător.

Învăţarea limbii germane (2x săptămână pentru grupa de germană).

Evaluarea tuturor acestor activităţi se realizează prin portofolii, lucrări colective şi chiar concursuri iar rezultatele sunt aduse periodic la cunoştinţa părinţilor.

Organizarea de serbări în funcţie de evenimentele importante ale anului în grădiniţă sau alte locaţii.

Participarea la târguri, festivaluri sau expoziţii, precum Festivalul Internaţional de Teatru pentru Copii sau Târgul de carte pentru copii .

Organizarea unui Târg de Mărţişoare, cu mărţişoare confecţionate de copii.

Implicarea în campanii sociale sau umanitare “ Dăruieşte o jucărie!” la Centrul de copii Concordia

Organizarea de spectacole de teatru în grădiniţă sau vizionare de spectacole de teatru.

Vizite la muzee şi alte obiective culturale în funcţie de temele studiate şi vârsta copiilor.

Plimbări în parcuri, la Grădina Botanică, Grădina Zoologică.

O vizită la o ferma de animale.

O excursie anuală cu copiii.

Organizarea aniversărilor copiilor în grădiniţă în în cadrul grupei.